Υπηρεσίες B2B και Β2C: 

Οι παράγοντες κλειδί για την επιτυχία μίας επιχείρησης στο σύγχρονο περιβάλλον, πλην του κόστους λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνουν και την πρόσβαση στα κατάλληλα εργαλεία ελέγχου. Το Smart PBX παρέχει, μοναδικά, τη δυνατότητα παρακολούθησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης ροής τηλεφωνημάτων, υπολογισμού του KPI των υπαλλήλων.

Το Smart PBX είναι ένα διαδικτυακό τηλεπικοινωνιακό σύστημα νέας γενιάς αποτελούμενο από hardware και software. Οι συσκευές του είναι τα servers συνδεδεμένα στο Cloud και τα VoIP-phones, ουσιαστικά τηλεφωνικές συσκευές, οι οποίες λειτουργούν μέσω διαδικτύου.

  Γιατί το Smart PBX είναι αναγκαίο για μια επιχείρηση του 21ου αιώνα; 
• Home workplace: η επικοινωνία μίας θέσης εργασίας με τον έξω κόσμο επιτυγχάνεται μέσω internet επιτρέποντας την εργασία χωρίς φυσική παρουσία πχ από το σπίτι.
• Lines on demand: ανεξαρτησία από συμβατικούς παρόχους και 12μηνα ή 24μηνα συμβόλαια λόγω των ευέλικτων ορών και την παροχή απεριόριστου αριθμού γραμμών σταθερής τηλεφωνίας σε πολλαπλούς χώρους.
• Λειτουργία με LAN (RJ45) με ενσωματωμένη δεύτερη θύρα για το pc, η οποία εξαλείφει την ανάγκη τηλεφωνικής καλωδίωσης στο χώρο της επιχείρησης.
• Συμβατό με όλους του παρόχους internet παγκοσμίως.
• Υποστήριξη των πρωτοκόλλων ασφαλείας TLS και VPN.
• Δυνατότητα άμεσης παροχής νέου τηλεφωνικού αριθμού εντός 10λεπτου από τη χρονική στιγμή αίτησης του.
• Δυνατότητα ευέλικτης δρομολόγησης των εισερχόμενων κλήσεων πχ autoattendant, voice-mail, call transfer και call-queue.
• Καταγραφή του συνόλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.
• Απουσία πάγιου κόστους αγοράς τηλεφωνικού κέντρου πλην της αγοράς των επιθυμητών συσκευών VoΙP.
• Εφαρμογή του συνόλου των απαραίτητων ρυθμίσεων από την Interconnect χωρίς τη συνδρομή ιδιωτών τεχνικών τηλεφωνικών κέντρων.
• Ελκυστικά εμπορικά νούμερα τηλεφώνου όπως 2158888888, 2157770000 ή 2157775555.
• Μέσος χρόνος προετοιμασίας του setup μίας επιχείρησης 45 λεπτά από την χρονική στιγμή της αίτησης μέχρι τη λειτουργία των συσκευών VoΙP.
• Λειτουργία call center με δυνατότητα τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.
• Πλήρης 100% συμβατότητα με παγκοσμίως επιτυχημένες πλατφόρμες CRM και άμεση διαθεσιμότητα για μελέτη και εγκατάσταση μίας τέτοιας λύσης σε οποιαδήποτε επιχείρηση.