Καλύτερες λύσεις
στην επικοινωνία
Аδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα με την InterConnect αποτελεί ένα ευέλικτο και αξιόπιστο εργαλείο συνεργασίας, το οποίο έχει εκτιμηθεί από μεγάλο αριθμό διεθνών εταίρων. Συνεργαζόμαστε ενεργά και με ενδιαφέρον με τις εταιρείες όλων των μεγεθών και με διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες.

Έχοντας πάνω από 250 συνδέσεις σε διάφορες χώρες του κόσμου, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις δίκες μας υπηρεσίες διαβίβασης κίνησης σε:

 • εταιρείες με κύκλο εργασιών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων
 • παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • διεθνείς προμηθευτές
 • αρχάριους στην αγορά VoIP
 • παρόχους προπληρωμένων καρτών

Η InterConnect παρέχει φωνητικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας τερματίζει τις κλήσεις σε τοπικό PSTN και στο GSM δίκτυο, και υποστηρίζει τόσο την παραδοσιακή TDM (SS7 και PRI ) καθώς και VoIP-συνδέσεις με βάση ITUH.323 και SIP.

Πολλαπλές επιλογές και ένα ευρύ φάσμα πελατών διαφορετικών δυνατοτήτων μας επιτρέπουν να αναπτυσσόμαστε σε ένα πραγματικό χρόνο λειτουργίας και εξίσου γρήγορα να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών φωνητικής κίνησης.

Εμείς παραμένουμε ευέλικτοι στο σχηματισμό εταιρικών σχέσεων, αλλά σταθεροί στην καλύτερη τιμολογιακή πολιτική και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Διεθνής υπηρεσία διαβίβασης

Διεθνής υπηρεσία διαβίβασης είναι η ανακατεύθυνση των κλήσεων με την υψηλότερη ποιότητα κατεύθυνσης, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση δικτύου και τα σημεία της παρουσίας μας.

Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα:

 1. να επιλέγει την ποιότητα της διεθνούς κίνησης (Premium και Standard, Retail)
 2. να κατευθύνει τη ροή των κλήσεων σε όλες τις περιοχές του κόσμου (από το A έως το Ω )
 3. να προσφέρει τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, που αντιστοιχούν στην ποιότητα της παροχής υπηρεσιών
 4. να παρέχει υπηρεσίες όλο το εικοσιτετράωρο και γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων
 5. να αποστέλλει έγκαιρη ειδοποίηση για τη διαθεσιμότητα νέων κερδοφόρων κατευθύνσεων
 6. να πραγματοποιεί έγκαιρες πληρωμές, οι οποίες αποδεικνύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της εταιρείας