Καλύτερες λύσεις
στην επικοινωνία
Аδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στη ιστοσελίδα της InterConnect Ε.Π.Ε. Όροι και Προϋποθέσεις. Με την είσοδό σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους όρους.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

«Όροι» συνεπάγονται τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

«Προσωπικά δεδομένα» είναι τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από εσάς μέσω της ιστοσελίδας.

«Χρήστης (ες)» είναι ο χρήστης (ες) της ιστοσελίδας είτε συλλογικός είτε ατομικός, ανάλογα με το πλαίσιο.

«Εμείς / εμάς / εταιρία » συνεπάγεται InterConnect Ε.Π.Ε.

«Ιστότοπος» σημαίνει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.interconnect.gr ή κάθε μεταγενέστερος URL, ο οποίος μπορεί να αντικαταστήσει. «Εσείς / εσάς» συνεπάγεται εσείς ως χρήστης της ιστοσελίδας.

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Σας παρέχουμε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

2.1 Εσείς:

2.1.1 Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (ή μέρος αυτής) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό και συμφωνείτε να τη χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.

2.1.2 Συμφωνείτε να μην ανεβάζετε ή να μεταδίδετε μέσω της ιστοσελίδας ιούς υπολογιστών, δούρειους ίππους (Trojan) και άλλα παρόμοια προγράμματα, τα οποία μπορούν να διακόψουν ή να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των διαδικασιών του υπολογιστή.

2.1.3 Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, με τρόπο που μπορεί αυτή να διακόπτεται, να καταστρέφεται, να καθίσταται λιγότερο αποτελεσματική ή έτσι ώστε η αποτελεσματικότητα ή λειτουργικότητα της ιστοσελίδας να είναι με οποιοδήποτε τρόπο διαταραγμένη.

2.1.4 Δεν θα χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο που να παραβιάζει ή να καταπατά τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, επιχείρησης ή εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζοντας αυτά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα της εμπιστευτικότητας και τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής).

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

3.1 Συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις αξιώσεις, ζημίες, δαπάνες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που υπέστη από εμάς και που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση των όρων εκ μέρους σας ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση σας του διαδικτυακού τόπου ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας ή το λογαριασμό πρόσβασης σας στο Internet.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

4.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να:

4.1.1 τροποποιούμε ή ανακαλούμε, σε μόνιμη βάση ή προσωρινά την ιστοσελίδα με ή χωρίς προκαταρτική προειδοποίηση σε σας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για τυχόν τροποποίηση ή απόσυρση της ιστοσελίδας

4.1.2 αναθεωρούμε τους παρόντες όρους από καιρού εις καιρόν, και η τακτική χρήση σας της ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές θα θεωρηθεί ως αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά κατά πόσον οι όροι έχουν αλλάξει. Αν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές στις συνθήκες, τότε θα πρέπει να σταματήσει αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας.

4.2 Η ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό. Δεν θα δικαιούστε αποζημίωση λόγω των δυσκολιών στη χρήση του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού εξαιτίας της αποτυχίας της αναστολής ή της ανάκλησης του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας λόγω συνθηκών πέραν του ελέγχου μας.

5. ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1 Σεβόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5.2 Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να γνωστοποιήσουμε τις λεπτομέρειες της χρήσης σας στην ιστοσελίδα μας σε σχέση με τυχόν απειλείς, δικαστικές διαδικασίες, σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας ή για τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους.

5.3 Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποτελεί μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

6. Πνευματική ιδιοκτησία και το δικαίωμα χρήσης

6.1 Συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο είναι μέρος της ιστοσελίδας. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό μόνο με την άμεση συγκατάθεση από την πλευρά μας.

6.2 Η ιστοσελίδα αυτή είναι πνευματική ιδιοκτησία της InterConnect Ε.Π.Ε. αρχίζοντας από το 2013. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.1 Μπορείτε να μας στείλετε ειδοποιήσεις στο πλαίσιο ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις:

7.1.1 Στη σελίδα επικοινωνίας: Επικοινωνία

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1 Εμείς δεν εγγυούμαστε ότι η ιστοσελίδα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής ή για λογαριασμό μας (συμπεριλαμβανομένου δωρεάν κατεβάσματος λογισμικού) θα καλύψουν τις απαιτήσεις σας ή θα παρέχονται συνεχώς, αδιάκοπτα, έγκαιρα, με ασφάλεια ή χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα, και είναι πλήρως λειτουργικοί, ακριβείς ή αξιόπιστοι. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου ή υλικού ως αποτέλεσμα του ανεβάσματος ή κατεβάσματος από την ιστοσελίδα.

9. ΑΠΟΔΟΧΗ

Αυτές οι προϋποθέσεις (με τις τροποποιήσεις από καιρό σε καιρό) περιέχονται στη συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με το θέμα που καλύπτει, και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών, συνεννοήσεων, δεσμεύσεων ή προτάσεων, γραπτών ή προφορικών, ανάμεσα σε εσάς και εμάς σε σχέση με τέτοια θέματα. Καμία προφορική εξήγηση ή προφορική πληροφορία που λαμβάνεται από εμάς δεν μπορεί να αλλάξει την ερμηνεία των παρόντων όρων.

10. ΔΙΚΑΙΟ

Οι προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμους, των οποίων τα δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία επί όλων των διαφορών και διαφωνιών. Αφήνουμε επίσης το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε τις διαδικασίες σε άλλες δικαιοδοσίες.