Καλύτερες λύσεις
στην επικοινωνία
Аδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Υπηρεσίες

Η εταιρεία InterConnect παρέχει υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων σε οποιονδήποτε προορισμό του κόσμου. Υποστηρίζουμε τόσο τις συμβατικές συνδέσεις (SS7, καθώς και ISDN), όσο και συνδέσεις βασισμένες στο πρωτόκολλο VoIP (SIP και H.323). Χάρη στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται και στο εκτεταμένο δίκτυο σημείων της παρουσίας του εξοπλισμού μας (PoPs), η σύνδεση μαζί μας είναι πάντα εύκολη και διαθέσιμη. Όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τόσο τη διαβατική κίνηση από τους παρόχους, όσο και την λιανική κίνηση (retail) των τελικών και των εταιρικών πελατών μας.

Δίκτυο

Η εταιρεία InterConnect έχει τα σημεία παρουσίας του δικού της εξοπλισμού στη Νέα Υόρκη, στη Φρανκφούρτη (Μάιν), στην Αθήνα, στη Μόσχα και στο Μπισκέκ. Ο σχηματισμός διανεμητικού και λειτουργικού δικτύου του εξοπλισμού επιτρέπει στην εταιρεία μας να καλύπτει τις περιοχές όπως η Ευρώπη, η Ασία, η Βόρεια Αμερική και να ειδικεύεται στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επικοινωνίας σε αυτές τις περιοχές.

Σε όλο το δίκτυο της εταιρείας InterConnect χρησιμοποιούνται σύγχρονα συστήματα λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί από τους κορυφαίους παραγωγούς της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, όπως:

  • Cisco - PGW 2200 και φωνητικές πύλες AS5400, RTU και AudioCodes Mediant για τη συμβατική τηλεφωνία
  • MVTS II και NexTone SBC – τα κύρια soft switches για τη διαβίβαση κίνησης IP συνδέσεις
  • PortaOne – το soft switch 5ης γενιάς για την παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες

Όλος ο γενικός εξοπλισμός διατίθεται εις διπλούν σε περίπτωση πιθανής αποτυχίας και συνδέεται με τις εγγυημένες και προστατευόμενες πηγές ισχύος (UPS).

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Network Operating Center - NOC) της εταιρείας InterConnect Ε.Π.Ε. παρακολουθεί την απόδοση και της λειτουργικότητας του δικτύου καθώς και ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών όλο το εικοσιτετράωρο.

Έλεγχος ποιότητας

Ο βασικός εξοπλισμός υποστηρίζεται επίσημα από τους προμηθευτές μας, γεγονός που μας επιτρέπει να αντιδράμε γρήγορα σε πιθανά προβλήματα και να χρησιμοποιούμε τις τελευταίες εκδόσεις λογισμικού και εφαρμογών της αγοράς.

Η εικοσιτετράωρη παρακολούθηση του δικτύου πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα και δημοφιλή εργαλεία παρακολούθησης των Nagios και Cacti.

Οι δείκτες ποιότητας διασυνδέσεων των φορέων παρακολουθούνται ημιαυτόματα χρησιμοποιώντας το 5gVision. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει επίσης να εκτελείται αυτόματα δοκιμή και ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται από τους προμηθευτές μας.

Οι αιτήσεις για εμφανιζόμενα προβλήματα (trouble tickets) επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας το Request Tracker.

Για τον καθορισμό και την παρακολούθηση των εργασιών του εσωτερικού συστήματος χρησιμοποιείται το Atlassian Jira σε συνδυασμό με το εταιρικό intranet portal που είναι χτισμένο στην βάση του Atlassian Confluence.