Καλύτερες λύσεις
στην επικοινωνία
Аδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας

ΤΑ ΝΕΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ INTERCONNECT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ INTERCONNECT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ INTERCONNECT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ INTERCONNECT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 2014
3 - 5 November 2014, Amsterdam. Capacity Europe 2014
3 - 5 November 2014, Amsterdam. Capacity Europe 2014

Its 14th year, Capacity Europe 2014 will once again unite the entire global telecoms marketplace to discuss the evolving industry drivers. This years' agenda will focus on the transformation of the carrier business model.

Top priority boardroom agenda topics on cybersecurity, net-neutrality, mobile broadband developments and emerging markets will take centre-stage during the conference, as global industry experts come together to exchange ideas, outline future trends and create new business opportunities.

The entire European and global telecoms industry will converge for three days for an event that over the last 14 years has become the foremost event for the carrier community.

Wholesale World Congress. Madrid  Sep 3—4, 2014
Wholesale World Congress. Madrid Sep 3—4, 2014

WWC is an event for the entire industry with participants from all areas of the wholesale telecom industry including Tier 1, 2 and 3 carriers, mobile / wireless operators, ISPs, VoIP providers and technology partners from the voice, data, satellite, sub-sea and fixed-line markets.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ INTERCONNECT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ INTERCONNECT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ 2013