Καλύτερες λύσεις
στην επικοινωνία
Аδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας

Λόγω άψογης ομαδικής εργασίας των υψηλά καταρτισμένων επαγγελματιών μας, οι οποίοι συνεχώς αναζητούν τις καλύτερες λύσεις για τους πελάτες και την εφαρμογή νέων ιδεών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, εμείς συνεχώς ενισχύουμε τη θέση μας στην αγορά σε καθημερινή βάση και συμβαδίζουμε με την πρόοδο στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών.

Η ομάδα της εταιρείας InterConnect αποτελείται από αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες με βαθιά γνώση των αναγκών και των τάσεων της αγοράς των τηλεπικοινωνιών ως προς το ιντερνέτ και την τηλεφωνία. Είναι επαγγελματίες στον τομέα της ανάπτυξης και της προώθηση λύσεων στην IP-τηλεφωνία, που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες ολοκληρωμένα με επιτυχία εμπορικά έργα.

Η εμπειρία και η δημιουργικότητα των εργαζομένων μας, μας επιτρέπουν να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους συνεργάτες μας και να θέτουμε νέους στόχους.

Η εταιρεία παρακολουθεί την ποιότητα της ομάδας και βοηθά τους εργαζόμενους στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις τους, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους σε διάφορα διεθνή σεμινάρια, webinars, συνέδρια, κ.λπ. Στην InterConnect εισάγουμε μόνο την πιο προηγμένη τεχνολογία στο μηχανισμό της λειτουργίας όλης της επιχείρησης.

Εμείς πάντα νοιαζόμαστε για την ποιότητα των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αναλογίας κόστους / ποιότητας του παγκόσμιου δικτύου τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία βελτιώνει τεχνικές πρακτικές, μεθόδους διαχείρισης και εμμένει στη διεθνή τυποποίηση. Χάρη σε αυτό διευρύνονται ευκαιρίες για την εταιρεία μας και αυξάνεται το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών μας.

  • Εξαιρετική βάση πελατών: έχουμε πάνω από 250 συνεταίρους σε όλο τον κόσμο;
  • Επικεντρωμένη στον πελάτη προσέγγιση εταιρείας, που καταλαβαίνει τους στόχους των πελατών κάθε συγκεκριμένου κλάδου;
  • Εμπειρογνώμονες κλάδου: η κατάσταση των πελατών μας αποδεικνύει τις τεχνικές μας δυνατότητες;
  • Οι αφοσιωμένοι διαχειριστές θα σας προσφέρουν πάντα μια οικονομικώς αποδοτική λύση για την επιχείρησή σας;
  • Ενεργή παρακολούθηση δικτύου: έγκαιρη προειδοποίηση;
  • Απομακρυσμένη υποστήριξη: απεριόριστη απομακρυσμένη υποστήριξη, ανεξάρτητα από τα ζητήματα που προκύπτουν 24/7

Παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις με τη βέλτιστη σχέση τιμής / ποιότητας.