Καλύτερες λύσεις
στην επικοινωνία
Аδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας

InterConnect

Η εταιρία InterConnect είναι αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Αθήνα), με γραφεία στην Ουκρανία (Κίεβο) και στη Ρωσία (Μόσχα). Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες στην αγορά VoIP - τηλεφωνίας από το 1999. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η εταιρία InterConnect Ε.Π.Ε. είχε αναπτύξει το δικό της σύστημα καρτών στην Ελλάδα, μέσω περιαγωγής σε 11 χώρες. Η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο.

Για να παρέχει τις υπηρεσίες της η InterConnect χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία και τεχνικό εξοπλισμό διεθνώς αναγνωρισμένων εταιρειών (IBM, Cisco).

Σήμερα η InterConnect είναι μια σταθερή και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία. Οι υψηλού επιπέδου επαγγελματίες της κατέχουν πρακτικές γνώσεις για τις ιδιότητες του διεθνούς τηλεπικοινωνιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η επαγγελματική ομάδα μας χρησιμοποιεί το δυναμικό της για την ανάπτυξη των επιμέρους προσεγγίσεων στην οικοδόμηση ισχυρών συνεργασιών.

Η επιτυχία της InterСonnect αποδεικνύεται από τη μακρόχρονη εμπειρία της στην αγορά και από τη διεύρυνση της βάσης των τακτικών πελατών σε όλο τον κόσμο.                                                 

Η αποστολή μας

 • Να προσφέρουμε τις καλύτερες λύσεις!

Οι βασικές αξίες μας

 • Απρόσκοπτη επικοινωνία
 • Να είσαι ανοιχτός και να παραμείνεις "ενεργός "
 • Να μένεις συντονισμένος
 • Να είσαι δημιουργικός
 • Να είσαι ευέλικτος στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον
 • Κράτα τις υποσχέσεις σου, εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις, παρέμενε αποφασιστικός

Οι προτεραιότητές μας

 • Να βρισκόμαστε συνεχώς σε επαφή με τον κόσμο της επικοινωνίας μέσω της δημιουργίας των καλύτερων λύσεων επικοινωνίας!
 • Να σχεδιάζουμε και να αναπτύσσουμε το σύστημα παροχής υπηρεσιών μας, παραμένοντας ευέλικτοι και προσιτοί για να ικανοποιήσουμε τις διαφορετικές ανάγκες κάθε Πελάτη μας και των Συνεργατών μας
 • Να διατηρούμε μια θετική εικόνα και την καλή φήμη της εταιρείας μας σε νέους και υπάρχοντες Συνεργάτες
 • Να κάνουμε τις υπηρεσίες μας αξιόπιστες και αποτελεσματικές
 • Να εξασφαλίζουμε μια άψογη λειτουργία της κάθε κατεύθυνσης της InterConnect 
 • Να παρέχουμε την συνεχή βελτίωση όλων των τμημάτων εργασίας της Εταιρείας μας
 • Να μεταλαμπαδεύουμε τις βασικές αξίες της εταιρείας μας σε κάθε εργαζόμενο InterConnect